BIZI

KOMPANI .A

Tianjin dogruçyl tehnologiýasy.Co., Ltd.

Tianjin dogruçyl tehnologiýasy.Co., Ltd., BODY GORAMAK, TOWELS we LED ÇYKYNY design dizaýny, işlenip düzülmegi we öndürilmegi bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji we eksportçy bolup 2014-nji ýylda döredildi.Biz Hytaýyň demirgazygyndaky iň uly deňiz portlaryndan biri bolan Týanjininde ýerleşýäris.Önümlerimiziň hemmesi halkara hil ülňülerine laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik bize müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.

takmynan (1)

takmynan (2)

Toparymyz

Önümçilik we dolandyryş we gözleg işleriniň soňky birnäçe ýylynda, Honest öz hil dolandyryş ulgamyny döretdi.Yllar boýy dogruçyl çeňňek hemişe "adamlary ýokary derejä çykarmak, adamlar bilen dogruçyl gatnaşyk etmek" iş maksatlaryna eýerdi.Size ýokary hilli önümler we ýokary hilli hyzmatlar bermäge borçlanýar.Hünärmen, aýratyn dizaýn dolandyryş toparyna eýe boluň, her tarap we prosesler berk synag we gözegçilik.

Qualityokary hilli önümlerimiz we ajaýyp müşderi hyzmatymyz netijesinde Angliýa, Amerika, Japanaponiýa, Germaniýa, Ispaniýa, Italiýa, Şwesiýa, Fransiýa we Russiýa we ş.m. dünýä derejesinde satuw ulgamyny gazandyk.

Önümimiz

Esasy işimiz Beden goraglaryny, polotensalary we Led çyralaryny öz içine alýar.Size arka dyrnak, bil goldawy, dyz goldawy, topuk goldawy, hammam polotensasy, awtoulag jikme-jik arassalaýyş polotensasy, çalt guratýan saç polotensasy, çyra, fara, welosiped çyrasy, çümmek çyrasy we ş.m. berip bileris. sizi gyzyklandyrýan önümler, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, kömek etmäge şat bolarys.

takmynan (3)

Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.