Germaniýa STVZO StandardBike induksiýa welosipediniň açyk öň çyrasy USB zarýad beriji çyrasy welosiped sürýän suw geçirmeýän fakel welosiped farasy B31


 • Min.Order mukdary:2 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Custöriteleşdirilen logo:Kabul et
 • Haryt maglumatlary

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn
  Çalt Jikme-jiklikler
  Positionerleşýän ýeri:
  Öň çyrasy
  Görnüşi:
  Yşyk-diodly indikatorlar
  Gurnama:
  Tutuş paneli
  Şahadatnama:
  CE, FCC, ROHS
  Gelip çykan ýeri:
  Hytaý
  Marka ady:
  Aukelly
  Model belgisi:
  B31
  Önümiň ady:
  Tigir çyrasy
  Reňk:
  Greenaşyl gara mämişi
  Lightagtylyk ululygy:
  Takmynan 100 * 32 * 24mm
  Agramy:
  130g
  Material:
  PVC
  Batareýa:
  2000mAh litiý-ion batareýasy (goşulýar)
  Suw geçirmeýän dereje:
  IPX4
  Iň ýokary ýagtylyk:
  350 lýumen
  MOQ:
  10PCS
  Gaplamak:
  1 x akylly welosiped çyrasy
  Elektrik üpjünçiligi:
  USB
  Üpjünçilik ukyby
  Üpjünçilik ukyby:
  Aýda 300000 bölek / bölek welosiped çyrasy
  Gaplamak we eltip bermek
  Gaplamak maglumatlary
  Tigir çyrasynyň paket sanawy: 1 x akylly welosiped çyrasy (Batareýa goşulýar), 1 x USB kabeli, 1 x ýaý
  Port
  Ningo / Şanhaý
  Gurşun wagty:
  Mukdary (bölekler) 1 - 100 > 100
  Est.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek

  Germaniýa STVZO StandardBike induksiýa welosipediniň açyk öň çyrasy USB zarýad beriji çyrasy welosiped sürýän suw geçirmeýän fakel tigir farasy

  Önümiň beýany


  Haryt ady

  akylly welosiped çyrasy

  Reňk

   Gyzyl reňkli

  Lightagtylyk ululygy

  Takmynan 100 * 32 * 24mm

  Iň ýokary ýagtylyk

  350 lýumen

  Material

  PVC

  Batareýa

    2000mAh litiý-ion batareýasy (goşulýar)

  Yşyklandyryş aralygy

    100m

  Suw geçirmeýän dereje

    IPX4

   

  Düşündiriş:
  Bu welosipediň öňdäki çyrasy, zerur zatlar üçin iň oňat LED çyrasydyr!Içgysgynç welosipediňiz bilen hoşlaşyň.Muňa derek, bu lampa gijeki ýa-da ir säher bilen howpsuzlygy dolandyrmak we ajaýyp şahsyýetiňizi görkezýän täsirli täsir edýär.

  Aýratynlyklary:
  Daşky gurşaw PVC materialy
  - qualityokary hilli PVX materialy, iň kyn ýerlerde-de çydamlylygyny we bozulmazlygyny saklap biler

  Brightokary ýagty we täsirli yşyk
  - Bir XPG 350LM LED çyrasy, 100 metr yşyklandyryş aralygy we 85 gradus giň burçly yşyk çyrasy bilen, gapdal çyrasy, ýagty we çydamly ömri 3000 sagat

  USB zarýad berilýär
  - 2,5 sagatdan doly zarýadlanan 2000mAh zarýad berilýän litiý-ion batareýasy bilen işleýär, pes yşyklandyryş re modeiminde 10 sagat işledip bilýär, zarýad berijiniň naprýa USBeniýesi 5V-den pes bolmaly, USB kabeli bilen aňsat we amatly zarýad

  Akylly induksiýa dizaýny
  - Akylly induksiýa dizaýny, daşky ýagdaýyň töweregindäki ýagtylyk ýagty bolanda, yşyk awtomatiki öçüriler, garaňkylyk bolanda yşyk uzak wagtlap dowam edip biler ýaly ýakylar;

  4 yşyklandyryş tertibi
  - Yşyklandyryş, ýokary, pes, fleş we SOS re modeiminiň 4 yşyklandyryş rejesi bar, işleýän wagty: 350LM ýokary ýagtylygy: 5h, 150LM pes ýagtylygy: 10h, 320LM SOS: 16h, 240LM fleş: 30h

  IPX4 suw geçirmeýän
  - IPX4 suw geçirmeýän, ýagyşly günlerde ulanylyp bilner, ýöne suwa çümmän

  Görkeziji yşyk
  - Zarýad berlende gyzyl görkezijiniň çyrasy ýanýar we gök çyra ýakylýarElmydamadoly zarýad alanda işlediň

  Gurmak we aýyrmak aňsat
  - Çalt çykarylýan ýaý, çalt we aňsat gurnama getirýär, zerur gural ýok, açyk welosiped sürmek üçin ajaýyp gural

  Parametrler:
  Material: PVC
  LED görnüşi: XPG lampa
  Iň ýokary ýagtylygy: 350 lýumen
  Yşyklandyryş burçy: 85 dereje
  Ingagtylyk aralygy: 100m
  Naprýa .eniýe: 100 - 240V
  Naprýa .eniýe ýygylygy: 50 / 60Hz
  Dört yşyklandyryş tertibi: ýokary - pes - fleş - SOS
  Kuwwat çeşmesi: 2000mAh litiý-ion batareýasy (goşulýar)

   

  Önümiň agramy:0.0900 kg
  Bukjanyň agramy:0,1330 kg
  Bukjanyň ululygy (L x W x H):Takmynan 100 * 32 * 24mm
  Bukjanyň mazmuny:1 xakylly welosiped çyrasy

  (Batareýa goşulýar), 1 x USB kabeli, 1 x ýaý

  Degişli önümler


   

  Kompaniýanyň maglumatlary   

  Sorag-jogap


  1-nji sorag :.Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  J: Biz gurşun çyrasy, faralar we beýleki yşyklandyryş önümlerini öndüriji.

   

  2-nji sorag: Önümleriň hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

  J: Köp mukdarda gaplamazdan ozal önümleri birin-birin barlaýarys

   

  3-nji sorag: Sargyt goýsaňyz harytlary ibermek üçin näçe wagt gerek?

  J: Şenbe, ýekşenbe we köpçülikleýin dynç alyş günlerini hasaba almazdan, iş günleriniň, gowşuryş möhleti boýunça hasaplanýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Umuman aýdylanda, eltip bermek üçin 2-7 iş güni gerek.

   

  5-nji sorag: Önümler alnandan soň haýsydyr bir mesele bar bolsa, meseläni nädip çözmeli?

  J: Müşderilere önüm sebäpli ýüze çykan kynçylyk ýa-da önüm sebäpli ýüze çykan kynçylyk üçin arzanladyş öwezini dolarys

   

  4-nji sorag: Mugt nusga berýärsiňizmi?

  J: Hawa, barlamak üçin bir mugt nusga berýäris

   

  5-nji sorag: Haýsy tölegi kabul edýärsiňiz?

  J: Paypal, T / T, Western Union we ş.m. kabul edýäris we bank käbir dikeldiş tölegini alar.

  6-njy sorag: Iberilişimi nädip yzarlamaly?

  J: Satyn alanyňyzdan soň indiki iş güni gutarmanka satyn alýarys.

  Gözegçilik belgisi bilen e-poçta ibererdik, gowşuryşyňyzyň gidişini barlap bilersiňiz

  daşaýjynyň web sahypasynda.

  Biziň bilen habarlaşmak üçin şu ýere basyň. Gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys

  bilen habarlaşyň


   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1-nji sorag: Mysal alyp bilerinmi?
  J: Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.
  2-nji sorag: MOQ çägiňiz barmy?
  J: Pes MOQ, nusga barlamak üçin 1pc bar.
  3-nji sorag: Haýsy töleg bar?
  J: Bizde paypal, T / T, Western Union we ş.m. bar we bank käbir dikeldiş tölegini alar.
  4-nji sorag: Haýsy iberişleri üpjün edýärsiňiz?
  J: UPS / DHL / FEDEX / TNT hyzmatlaryny edýäris.Gerek bolsa beýleki göterijileri hem ulanyp bileris.
  5-nji sorag: Harydymyň maňa ýetmegi näçe wagt alar?
  J: Şenbe, ýekşenbe we köpçülikleýin dynç alyş günlerini hasaba almazdan, iş günleriniň gowşuryş möhleti bilen hasaplanandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Umuman, eltip bermek üçin 2-7 iş güni gerek.
  6-njy sorag: Iberilişimi nädip yzarlamaly?
  J: Satyn alanyňyzdan soň indiki iş güni gutarmanka satyn alşyňyzy iberýäris.Gözegçilik belgisi bolan e-poçta ibereris, şonuň üçin daşaýjynyň web sahypasynda gowşuryşyňyzy barlap bilersiňiz.
  7-nji sorag: Logotipimi çap etmek dogrymy?
  J: Hawa.Önümçiligimizden ozal bize resmi habar beriň we dizaýny ilki bilen öz nusgamyz esasynda tassyklaň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň